ראשי נושאים במיקוד ועדת אימוץ סיכום שנת 2018

ועדת אימוץ סיכום שנת 2018

19/11/2018 08:15

 


חברי עובדי עיריית ת"א יפו והמרכז הרפואי איכילוב,
ברצוני לעדכנכם שביום חמישי האחרון קיימנו ישיבת ועדת אימוץ שבה שסיכמנו את שנת 2018 עם פעילות ענפה הכוללת: כנס מתגייסים, ברכות, שוברי מתנות למשרתים ולמשתחררים.
גם השנה החדשה 2019 נמשיך לפעול במרץ למען ילדי העובדים המשרתים.
בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר לכולנו כי ועדת האימוץ של ארגון העובדים בעיריית ת"א יפו והמרכז הרפואי איכילוב שבראשותי מאמצת את הבנות והבנים של העובדים שהינם חיילים בשירות סדיר ומתנדבים בשירות לאומי.
אם יש לך בן /בת ילדי שנת 2001, אנו מבקשים כי תמלא את ספח ההצהרה במצורף בזה ותעבירו בדחיפות לידי סגל משאבי אנוש ביחידתך וזאת בהקדם האפשרי.
ועדת האימוץ של ארגון העובדים תהיה אתך בקשר וכן עם בנך/ בתך במידה והינו/ה בר/ת גיוס/ שירות לאומי עפ"י הצהרתך וזאת באמצעות S.M.S. בלבד ולכן נבקש לעדכן את מספרי הטלפון הניידים שלך ושל בנך/ בתך ע"ג ספח ההצהרה.
לברורים ושאלות ניתן לפנות לתיבת המייל של ועדת האימוץ בארגון העובדים 
בכתובת: imutz@ovdim-tlv.org.il ולסיגלי משאבי אנוש ביחידתכם
מצ"ב הטופס.


לסיכום:
תודה אישית לכל חברי הועדה שבלעדיכם שום דבר לא היה קורה.
תודה לקובי אשכנזי שתמיד נמצא שם לרשותי ומגבה את הפעילות של הוועדה.
ותודה אחרונה מקרב לב לחברי היקר רמי בן גל, יו"ר הארגון שהאמין בי ומינה אותי להוביל את הוועדה החשובה למען ילדי העובדים.

בכבוד רב,
חנן פרץ
יו"ר ועדת אימוץ חיילי צה"ל ובני/ות השרות הלאומי.
 לטופס הצטרפות לתרומה לחצו כאן! ​ (לדיווח באמצעות סגל משאבי אנוש ביחידתך).


לצפייה בסרטון פעילות הוועדה לחץ כאן​