ראשי נושאים במיקוד משלחת לפולין 2014

משלחת לפולין 2014

05/06/2014 11:26

אנדרטת רפפורט בוורשה

טקס במיידאנק

אוושוויץ בירקנאו