ראשי נושאים במיקוד משלחת לפולין 24/4-3/5-2013

משלחת לפולין 24/4-3/5-2013

05/06/2014 10:31

זביליטובסקה גורה

אושוויץ בירקנאו

וורשה