פורסם בתאריך 27/12/2016

קורסים מקצועיים לעובדי דרוג המח"ר

רשימה של קורסים מקצועיים/העשרה

פורסם בתאריך 22/02/2016

דבר יור פורום נשים

דבר יו"ר פורום נשים - חיה בוסי

פורסם בתאריך 13/03/2014

קורסים, סדנאות ופעילות לשנת 2014

לאחר קבלת החוברת של מכללה לקדיום מקצועי וחברתי, אנו שמחים לבשר כי נפתחה הרשמה לקורסים, סדנאות ופעילות תרבות לשנת 2014

פורסם בתאריך 24/02/2014

תנאים לקבלת השתתפות בשכר לימוד

במכללות חיצוניות ניתן ללמוד קורסים אשר לא מתקיימים בעמותה, בעיקר קורסים מקצועיים מובהקים. במכללות חיצוניות תאושר מלגה שנתית בסך 200 ש"ח לעובד בהיקף משרה של 100%.

2