ראשי המכללה לקידום מקצועי וחברתי גמול השתלמות לעובדי בית החולים איכילוב

 גמול השתלמות לעובדי בית החולים איכילוב


נוהל מעודכן ליישום הסכם גמול המינהל החדש לעובדים בדירוג המינהלי(גמול ב')
 
הלימודים והזכאות לגמול המינהל - כללי
הזכאות לגמול מינהל כוללת שלושה שלבים:
גמול מערכת הבריאות- שלב א'
גמול התנהגות ארגונית - שלב ב'
וגמול ניהול משאבי אנוש - שלב ג'
בסיומו של כל שלב, זכאי העובד לגמול מינהל בשיעור של 105 ₪ לחודש,  ובמצטבר יזכה העובד לאחר סיום שלושת השלבים לגמול מינהל בשיעור של 315 ₪ לחודש.
הזכאות בכל שלב מותנית, בלימודי העובד בהשתלמות מינהל הרלוונטית לשלב הזכאות
 
מועדי הזכאות להשתלמות מינהל:
לתשומת ליבכם, מועדי הזכאות להשתתפות בהשתלמות מינהל ומועדי הזכאות לגמול מינהל אינם חופפים
המועד המוקדם ביותר בו זכאי עובד מינהל להתחיל וללמוד בהשתלמות מינהל - שלב א' הוא
לפחות 6 חודשים לאחר מועד הזכאות לגמול השתלמות.
המועד המוקדם ביותר בו זכאי עובד מינהל להתחיל וללמוד בהשתלמות מינהל - שלב ב' הוא לפחות 6 חודשים לאחר מועד סיום השתלמות מינהל שלב א'.
המועד המוקדם ביותר בו זכאי עובד מינהל להתחיל וללמוד בהשתלמות מינהל - שלב ג' הוא לפחות 6 חודשים לאחר מועד סיום השתלמות מינהל שלב ב'.
 
התגמול:
גמול א – 328 ₪ ל-100% משרה.
גמול ב'- נרכש ע"י למידה ב- 3 פעימות, 40 שעות כל פעימה בדרוג המנהלי, ובדרוג המח"ר 400 שעות.
בסיום הפעימות תצברו עוד 328 ₪ לבסיס השכר ל- 100% משרה.

משהו אישי אליכם...
הידעתם שיש לכם אפשרות לקבל תוספת לשכר, באמצעות גמול השתלמות על קורסים מקצועיים?
אתם מוזמנים להגיע למכללה לקידום מקצועי של ארגון העובדים (פומבדיתא 4 קומה 5), ללמוד במגוון קורסים ולצבור שעות לגמול השתלמות.
הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר ואחר הצהרים.

 
 
 
​​