סילבוסים קורסים 2021

31/12/2020 08:47

מבוא למשטר מדינת ישראל
איכות הסביבה
מבוא לכלכלה
כתיבה מנהלית
עבודת צוות
תזונה בריאה ספורט ומה שביניהם
אינטליגנציה ריגשית
משפחה בהתחדשות
voice וטלפוניה
ההיסטוריה של המזרח התיכון
מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיית הכתב
פיתוח מצוינות
גיליון אלקטרוני
תורת היחסים
פיתוח זיכרון