סילבוסים קורסים 2021

31/12/2020 08:47

חוזים מכרזים והתקשרויות
תקשורת בינאישית
מדיה דיגיטאלית
ניהול ידע בארגונים
מבוא לחברה בישראל
NLP כישורי חיים מנצחים ולחץ ושחיקה
מבוא להתנהגות ארגונית
ניהול זמן
גישור
ביטחון וטרור
ניהול פרויקטים
מבוא לקרימינולוגיה
אומנות הפרזנטציה
אסרטיביות
פיתוח מצוינות
שיפור השרות וניהולו