ראשי המכללה לקידום מקצועי וחברתי נושאים במיקוד קורסים חדשים במכללת ארגון העובדים (בזום)

קורסים חדשים במכללת ארגון העובדים (בזום)

22/12/2020 10:51

קורסים חדשים במכללת ארגון העובדים
קורסים לגמול השתלמות בזום