ראשי המכללה לקידום מקצועי וחברתי נושאים במיקוד קורס "מינהל ושלטון מקומי", כיתת בוקר וערב

קורס "מינהל ושלטון מקומי", כיתת בוקר וערב

10/07/2019 12:28

אנו שמחים לבשר על פתיחת 2 כיתות לימוד של קורס "מינהל ושלטון מקומי", כיתת בוקר וערב.להגשת מועמדות:

טופס בקשה לאישור לימודים אקדמיים/קורס מינהל ושלטון מקומי
תאריך אחרון להגשה - 15.09.2019.לתשומת לב: ההרשמה אינה מהווה הבטחה להצטרפות העובד/ת לקורס.