ראשי המכללה לקידום מקצועי וחברתי מסלול לימודי מדיניות ציבורית ושלטון מקומי

 מסלול לימודי מדיניות ציבורית ושלטון מקומי

25/12/2013 14:47

​ארגון העובדים - המכללה לקידום מקצועי וחברתי, ואגף משאבי אנוש - היחידה לפיתוח והדרכה, מתכבדים להציג מסלול למידה מתקדם, אשר נועד להשפיע ולתמוך בפיתוח עתודה ניהולית בעירייה.

הרינו להביא לידיעתכם כי בכוונתנו לפתוח כיתת ערב ללימודי מנהל ושלטון מקומי וזאת בהמשך לדרישה הגוברת ללימודים אלו.

פוטנציאל הלומדים יאותר מקרב עובדי עירייה, חברי המכללה לקידום מקצועי וחברתי, המבקשים להירשם לקורס זה עפ"י הקריטריונים הבאים:  
 
קריטריונים להצגת מועמדות:

- ותק בעבודה 5 שנים לפחות.

- השכלת יסוד 11 שנות לימוד לפחות.

- חתימת מנהלי היחידה, לרבות מנהל חטיבה/מינהל.

- זכאות לגמול א'.

- דרגה 6 לפחות.
 

הועדה תשקול את מכלול הנתונים: מתחי דרגות, ותק וקריטריונים אישיים נוספים בשיקולי הקבלה.
יתרונות התוכנית:
 עלות לאחר סבסוד העמותה 5000 ₪ , תינתן פריסת תשלומים נוחה.
 כיתה הומוגנית, תמיכה קבוצתית , מערך ייעוץ צמוד.


טופס בקשה לאישור לימודי שלטון מקומי​