ראשי המחלקה לנופש ופנאי כל הנושאים במיקוד

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  תל אביב- מלון קראון פלאזה

  18-20/8/22- הנופש מבוטל

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  נתניה- מלון ורט לגון

  18-21/8/22- הנופש מבוטל

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  ירושלים- מלון ורט*

  18-20/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  נתניה- מלון מגדל דוד

  18-20/8/22- הנופש מבוטל

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  ירושלים- מלון ורט*

  21-23/8/22- בהופש מבוטל

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  אילת-מלון אריאה

  25-28/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  אילת- מלון דן

  28/8-1/9/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  אילת- מלון מלכת שבא

  1-3/9/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  כנרת- מלון רמות

  1-3/9/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  נתניה- מלון ורט לגון

  1-3/9/22