ראשי המחלקה לנופש ופנאי כל הנושאים במיקוד

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  אפריקה- זנזיבר

  12-19/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  סיני-טאבה*

  7-10/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  סיני-טאבה*

  14-18/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  סיני-טאבה*

  3-7/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  23-27/10/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  20-23/10/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  8-11/9/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  4-8/9/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  יוון- רודוס

  18-21/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  יוון- רודוס

  14-18/8/22