ראשי המחלקה לנופש ופנאי כל הנושאים במיקוד

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  טורקיה- אנטליה

  8-12/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  גאורגיה-בטומי

  7-11/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  גאורגיה-בטומי

  4-7/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  7-11/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  4-7/8/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  21-24/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  יוון- רודוס

  21-24/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  טורקיה- אנטליה

  11-15/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  בולגריה- ורנה

  10-14/7/22

  פורסם בתאריך 24/05/2022

  יוון- רודוס

  10-14/7/22