קולומביה ופנמה*

08/12/2019 14:23

מועד הרשמה: 24/12/19
מועד טיול : 8-18/6/20         
על בסיס  ארוחת בוקר
מחיר לעובד:  1859 $ 
מחיר לנלווה:  2559 $
תוספת סינגל:  509 $
טיפ: 61 $
מיועד למבוגרים בלבד
מסלול הטיול