ראשי המחלקה לנופש ופנאי נושאים במיקוד הצטרפות לעמותה לתרבות נופש ופנאי

הצטרפות לעמותה לתרבות נופש ופנאי

28/10/2013 10:19

​זכאים להצטרף לעמותה כל עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי, ללא קשר להשתייכותם המקצועית ובלבד שהינם חברי ארגון העובדים.

ההצטרפות לעמותה היא וולנטרית, בתשלום דמי חבר חודשיים בסך 29 ש"ח.
עמית זכאי ליהנות מפעילויות בעמותה לאחר שנה תשלום דמי חבר.
 
חבר עמותה זכאי לפעילות ממגוון הצעות הפעילויות בארץ או בחו"ל בניצול זכאות אחת בשנה.