ראשי ביטוחים ביטוח תאונות אישיות

 ביטוח תאונות אישיות

31/12/2020 12:12

עובדות ועובדים יקרים

 

אחת מהמטרות החשובות שלנו בארגון העובדים היא לאפשר לעובדים מענה ביטוחי מקצועי, איכותי ומקיף.
לאחרונה, הארכנו ב-18 חודשים נוספים, החל מה 1.1.2021 את תוקף ההסכם עם חברת "איילון" לחידוש ביטוח תאונות אישיות קולקטיבי לעובדי העירייה והמרכז הרפואי ובני/ות זוגם.
הבטוח הינו לתקופה מ-1.1.2021 עד 30.6.2022.
כולנו תקווה שלא נזדקק לבטוח זה אולם אנו מבינים את חשיבותו ונחיצותו, על כן שקדנו על גיבושו.
לפניכם חוברת ובה ריכוז הכיסויים בפוליסה.
שלכם,

באיחולי בריאות טובה
עו"ד רמי בן-גל
יו"ר ארגון העובדים

פוליסה תאונות אישיות
תאונות אישיות - טופס שינוי מסלול
תאונות אישיות טופס תביעות
מידע והצטרפות - תאונות אישיות