ראשי תגמולים נושאים במיקוד הודעה בנושא ביטוח חיים הדדי

הודעה בנושא ביטוח חיים הדדי

09/01/2020 15:53

עובדות ועובדים יקרים,

 
 
 
בהתאם להיקף התביעות בביטוח החיים ההדדי ולאור הצורך לעדכן את הפרמיה, הוחלט לבטל את הביטוח הקולקטיבי בחברת הפניקס.
לאור ביטול הביטוח כאמור קיימת אפשרות להצטרף לביטוח חיים באופן פרטי בחברת הפניקס לעובד אשר ערב ביטול הביטוח היה מבוטח בפוליסה הקולקטיבית, בתנאי שגילו הצעיר מגיל 60.
לצורך כך, על כל המעוניין בביטוח כאמור, לפנות להפניקס בטלפון: 074-7311166 וזאת עד ליום 29.02.2020.
עובד אשר לא יפנה להפניקס יבוטל הכיסוי הביטוחי ב- 29.02.2020 בהתאם לתנאי הפוליסה. ההצטרפות לפוליסה האישית הינה בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגה.
למען הסר ספק, בחודשים ינואר ופברואר 2020 הפוליסה עדיין תישאר בתוקף והפרמיה בסך 60 ₪ לעובד ו- 51 ₪ לגימלאי תנוכה משכר ינואר 2020 בגין חודשיים אלה בלבד.

 
 
מאחל לכם בריאות טובה,
רמי בן-גל, עו"ד
יו"ר ארגון העובדים​