ראשי תגמולים נושאים במיקוד הלוואות מקופת התגמולים

הלוואות מקופת התגמולים

25/11/2013 09:53

​​ניתן לקבל הלוואות בריבית נוחה מאוד פריים מינוס 0.5%, עד 30% מיתרת החיסכון או עד 80% מהכספים הנזילים בקופה, לתקופה של עד 84 חודשים.
 
ההלוואה ניתנת תוך יום עסקים, ללא עמלת דמי טיפול וללא בירוקרטיה מיותרת!
 
לבקשת הלוואה ניתן לפנות לאחראית הלוואות תגמולים הגברת חנה יקיר בטלפון 03-5210605 או במייל: Hana-y@ovdim-tlv.org.il