ראשי ארגון העובדים כל הנושאים במיקוד

  פורסם בתאריך 25/08/2016

  החזר קצובת נסיעה

  פורסם בתאריך 25/08/2016

  פורסם בתאריך 07/10/2013

  אודות ארגון העובדים

  בארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו חברים כל עובדי העירייה במקצועות ובתפקידים השונים, למעט רופאים ומורים.

  פורסם בתאריך 10/09/2013

  מענקים והלוואות חריגות

  הועדה הסוציאלית שוקלת בקשת העמית, נענית או דוחה את בקשתו בהתאם לשיקוליה המקצועיים ובהתאם לסמכות שניתנה לה בתקנון האגודה.

  2