החזר קצובת נסיעה

25/08/2016 13:21

מצ"ב הנחיות ההסתדרות בעניין החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה,

כתוצאה מהשלכות הרפורמה במחירי התחבורה.

לפרטים נוספים היכנסו לקישור