ראשי ארגון העובדים ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו - צור קשר ושעות פעילות

 ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו - צור קשר ושעות פעילות

18/03/2019 16:20

ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו - צור קשר ושעות פעילות

 

משרדי הנהלת ארגון הגמלאים - קומה ד מזכירה: חנה לוריה

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 9.00-12.00

מספר טלפון: 03-5239274

מספר פקס: 03-5276142

דואר אלקטרוניirgungtlv@gmail.com  משמש את כל יחידות ארגון הגמלאים.

אתר אינטרנטwww.ovdim-tlv.org.il ארגון הגמלאים בתוך אתר ארגון העובדים.

 

ניתן לפנות למזכ"ל רן אברהמי בטלפון: 052-2753853  בכל נושא הקשור לארגון הגמלאים.

 

ועדת תרבות ופנאי - קומה א יו"ר הועדה: טוביה ברנר

קבלת קהל בימים א-ד בין השעות 8.00-12.00

מספר טלפון: 03-5276646

מספר פקס: 03-5229079

 

ועדת רווחה - קומה א יו"ר הועדה: מירלה מיכלוביץ

קבלת קהל בימים א,  ד  בין השעות 9.00-11.00

מספר טלפון: 03-5210636

 

 

פרויקטים מיוחדים וגיוס גמלאים חדשים כחברים בארגון - קומה א מנהל: אורי פישל

קבלת קהל בימים א-ד בין השעות 8.00-12.00

מספר טלפון: 03-5221355

 ​משרדי הנהלת ארגון הגמלאים - קומה ד מזכירה: חנה לוריה
קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 9.00-12.00
מספר טלפון: 03-5239274
מספר פקס: 03-5276142
דואר אלקטרוני: irgungtlv@gmail.com  משמש את כל יחידות ארגון הגמלאים.
אתר אינטרנט: www.ovdim-tlv.org.il ארגון הגמלאים בתוך אתר ארגון העובדים.
 
ניתן לפנות למזכ"ל רן אברהמי בטלפון: 0522753853  בכל נושא הקשור לארגון הגמלאים.
 
ועדת תרבות ופנאי - קומה א יו"ר הועדה: טוביה ברנר
קבלת קהל בימים א-ד בין השעות 8.00-12.00
מספר טלפון: 03-5276646
מספר פקס: 03-5229079
 
ועדת רווחה - קומה א יו"ר הועדה: מירלה מיכלוביץ
קבלת קהל בימים א,  ד  בין השעות 9.00-11.00
מספר טלפון: 03-5210636

 

פרויקטים מיוחדים וגיוס גמלאים חדשים כחברים בארגון - קומה א מנהל: אורי פישל

קבלת קהל בימים א-ד בין השעות 8.00-12.00

מספר טלפון: 03-5221355​​
​​​​