ראשי ארגון העובדים ביטוח בריאות

 ביטוח בריאות

25/12/2013 11:21

​עפ"י הוראות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, החל משנת 2010 ישלח לכל מבוטח מידע אודות ביטוחי הבריאות והשיניים שברשותו אחת לשנה. 
לפיכך, נשלחו לכל עובדי עיריית ת"א המבוטחים בפוליסת הבריאות והשניים דיווח שנתי, הכולל בין היתר עיקרי הכיסוי בפוליסה, רשימת המבוטחים בכל בית אב והפרמיה ששולמה מידי חודש.
הדיוור נשלח ישירות לבתי המבוטחים בהתאם לכתובות המעודכנות בפניקס עד ליום 30.6.2010. 
במסגרת הדיוור הנוכחי ידווחו נתוני פוליסת הבריאות והשיניים לשנת 2009. 

 
לתשומת לבכם,
מאחר שפוליסת הבריאות והשיניים התחדשה באמצע 2009, יקבל כל מבוטח 2 דיווחים במעטפת הדיוור- דיווח אחד בגין הפוליסה שהסתיימה ב- 30/4/2009 והשני בגין זו שהחלה ב- 1/5/2009 .
 
 
לשאלות או הערות בקשר לנתוני הדיווח, הנכם מוזמנים לפנות למוקד הפניקס 1-700-504-422 או במייל