ראשי ארגון העובדים מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי איכילוב

 מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי איכילוב

​להוות מסגרת ארגונית למקבלי הגמלאות מעיריית תל אביב-יפו.

לדאוג להטבת מצבם הכלכלי של מקבלי הגמלאות למיניהם.

לדאוג שזכויותיהם של מקבלי הגמלאות תקויימנה במלואן.

לשפר את איכות חיי הגמלאיות והגמלאים, באמצעות פעילות תרבות,נופש ופנאי.

לשתף פעולה עם מוסדות, ארגונים, קרנות ורשויות מקומיות, למען שיפור תנאי הגמלאות ורווחת הגמלאים.

להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה וקשרי העבודה עם עיריית תל אביב-יפו,

ארגון העובדים וההסתדרות הכללית.