ראשי ארגון העובדים מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב

 מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב

​להוות מסגרת ארגונית למקבלי גמלאות בעיריית תל אביב.

לדאוג להטבת מצבם הכלכלי של מקבלי הגמלאות למיניהם.

לדאוג ,שזכויותיהם של מקבלי הגמלאות תקויימנה במלואן.

לדאוג לשמירת ערכן הריאלי של הגמלאות.

לדאוג לקבלת הנחות והטבות בסוגים שונים של שירותים.

לארגן פעולות תרבות וחברה בקרב מקבלי הגמלאות.

לשתף פעולה עם מוסדות, ארגונים, קרנות ורשויות מקומיות, למען שיפור תנאי הגמלאות ורווחת הגמלאים.

להמשיך ולשתף פעולה עם ארגון עובדי עיריית תל אביב ועם מועדון "שלך", למען גמלאינו.