ראשי ארגון העובדים הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

 הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

הפעולות להשגת מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו

מתבצעות ע"י הנהלת הארגון:

דרור לוטן - יו"ר ארגון הגמלאים

רן אברהמי – מזכ"ל

עירית אברנוק – גזברית ומנהלת הכספים

מירלה מיכלוביץ -יו"ר ועדת רווחה

טוביה ברנר – יו"ר ועדת תרבות ופנאי

עו"ד שלי וויל - יועצת משפטית

שלמה ברזילי - משקיף

ישראל בן דוד - משקיף

אורי פישל - משקיף - גיוס ושמור חברים

אבי זוהר - משקיף - משאבי אנוש

 
חנה לוריה – מזכירת הארגון

אסתר קוגן - מנהלת חשבונות

 

באמצעות מוסדות הארגון:

אסיפה כללית

מועצה

מזכירות

ועדת הנהלה

ועדת רווחה

ועדת תרבות

ועדת ביקורת: עו"ד עדנה באן - יו"ר

                 אריה נפשי - ס/יו"ר

                 מאיר יוסף