ראשי ארגון העובדים הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

 הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

הפעולות להשגת מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו

מתבצעות ע"י הנהלת הארגון:

דרור לוטן - יו"ר ארגון הגמלאים

רן אברהמי – מזכ"ל יו"ר ועדת כספים

מירלה מיכלוביץ - יו"ר ועדת רווחה


טוביה ברנר – יו"ר ועדת תרבות ופנאי​

עו"ד שלי וויל - יועצת משפטית

אורי פישל - משקיף - גיוס ושמור חברים, פרויקטים

אבי זוהר - משקיף - משאבי אנוש

אינגי רובין - משקיפה -מקוונת אירועים

חנה לוריה – מזכירת הארגון

אסתר קוגן - מנהלת חשבונות


ועדת ביקורת: עו"ד עדנה באן - יו"ר

                 אריה נפשי - ס/יו"ר

                 מירי זעירא -חברת ועדה


                 


 ​​​​​​​​​