ראשי ארגון העובדים הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

 הנהלת ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו ומוסדותיו

הפעולות להשגת מטרות ארגון גמלאי עיריית תל אביב-יפו

מתבצעות ע"י הנהלת הארגון:

דרור לוטן - יו"ר ארגון הגמלאים

רן אברהמי – מזכ"ל

עירית אברנוק – גזברית

מירלה מיכלוביץ -יו"ר ועדת רווחה

טוביה ברנר – יו"ר ועדת תרבות ופנאי

שלמה ברזילי

ישראל בן דוד

 

פנינה במברגר – מנהלת חשבונות
חנה לוריה – מזכירת הארגון

 

באמצעות מוסדות הארגון:

אסיפה כללית

מועצה

מזכירות

ועדת הנהלה

ועדת רווחה

ועדת תרבות

ועדת ביקורת