תכנית קורסים חדשים במכללה

04/03/2021 11:47


עובדות ועובדים יקרים,
 
להלן תכנית קורסים חדשים במכללת ארגון העובדים:


 קורסים לגמול השתלמות  באמצעות תוכנת הזום.
    
 
בכבוד רב,
 
מכללת ארגון העובדים