אחוזת אסיינדה

22-24/9/21 חוהמ"ס

טבריה- מלון חוף גיא

21-23/10/21 ללא ניצול זכאות

שדה יואב-דרים איילנד*

27-28/8/21 10-11/9/21 22-23/10/21 24-25/12/21

שדה יואב-דרים איילנד*

16-17/8/21, 11-12/10/21, 8-9/11/21, 13-14/12/21

אילת-מלון אריאה

23-26/9/21 חוהמ"ס